skip to Main Content

Generelt sett vil trykk 30x40cm og mindre, koste kr 3000. Opptil 40x60cm kr 4000, og fra 50x70cm og større, kr 5000. Andre størrelser enn dette kan også lages, men da blir det litt dyrere.

Generally, prints 30x40cm and smaller will cost 3000 kr. Up to 40x60cm kr 4000, and from 50x70cm and upwards, kr 5000. Other sizes than this can also be made, but then it will be a bit more expensive.

Back To Top